Koucing a statistiky

Kto sú kouči a čo chcú ich klienti? Štatistiky z výskumov ICF

International Coach Federation (alebo ICF) ako medzinárodná asociácia združujúca profesionálnych koučov z celého sveta, spravila v rokoch 2014 a 2016 dva celosvetové výskumy, ktoré sa najprv zameriavali na potreby a skúsenosti klientov (ICF Global Consumer Awareness Study) a neskôr na skúsenosti a názory samotných koučov (ICF Global Coaching Study). V tomto texte zhrnieme najpodstatnejšie zistenia z oboch štúdií – pozrieme sa na to, kto sú kouči a tiež na to, prečo klienti vlastne vstupujú do koučingu.

Kto sú kouči?

Koucing a zeny

Gender koučov: V celosvetovom priemere tvoria ženy 67% z celkového počtu profesionálnych koučov, vo východnej Európe je toto číslo ešte o kúsok vyššie (70%), najvyššie je v severnej Amerike (73%). Najnižšie je naopak v Ázii (52%).

Vek koučov: Najsilnejšiu vekovú skupinu koučov tvoria profesionálni kouči medzi 40 – 59 rokmi (66%). Mierne odlišná je ale situácia vo firmách, v ktorých využívajú koučing samotní manažéri – napríklad 28% manažérov využívajúcich koučing vo firme má menej ako 39 rokov.

Koucing a akreditovane vzdelanie

Vzdelanie koučov: celkom 82,7% klientov záleží na tom, aby ich kouč mal formálne vzdelanie v koučingu. Pozitívny fakt je, že celkom 81% koučov skutočne takéto vzdelanie získalo. Ukazuje sa pritom, že 42% profesionálnych koučov má vzdelanie (výcvik) v rozsahu viac ako 200 hodín (čo je podľa ICF základný predpoklad na získanie najvyššieho stupňa akreditácie).

Koucing a spolocnost

Misia a poslanie koučingu: celkom 84% (vo východnej Európe 85%) koučov si myslí, že aplikácia koučingu do spoločenskej praxe môže transformovať spoločnosť k lepšiemu. S týmto tvrdením inak zásadne súhlasíme, ani podľa nás koučing nepatrí iba do firiem. Základný rámec koučingu, partnerstvo pri dosahovaní cieľov (na rozdiel od vzťahu autorita – podriadený), je dobrým predpokladom napríklad pre vzdelávanie bez zbytočného stresu a frustrácie či riadenie spoločnosti bez vynucovania (odporúčame napríklad náš text o motivácii).

Kto sú klienti?

Koucing a sebavedomie

Gender a vek klientov: koučingu sa zúčastňujú takmer zhodne muži i ženy (ženy mierne prevažujú). Je pritom globálnym pozitívnym trendom nárast klientov vo veku mladšom ako 25 rokov (stále však ide iba o 5% klientov).

Rovnako pozitívny je fakt, že v našom prostredí je koučing vo veľkej miere využívaný už tesne po skončení vysokej školy. Veková skupina 26 – 44 u nás rokov tvorí celkom 75% klientov.

Koucing a work life balance

Prečo klienti navštevujú koučov: dôvody na návštevu kouča sa líšia a treba pritom vyzdvihnúť fakt, že vonkoncom nejde iba o pracovné témy. 42,4% klientov síce navštívi kouča kvôli optimalizácii pracovného výkonu (jednotlivca či tímu), no už 30,9% klientov chodí ku koučovi kvôli zlepšeniu sebaobrazu a zvýšení svojho sebavedomia (k tejto téme odporúčame náš text o sebakritike).

Celkom 27,1% klientov navštívi kouča kvôli tomu, aby si upravilo svoj work/life balance, predošlo vyhoreniu a pod.

Zeny a lifecoaching

Life koučing: hoci je koučing tradične vnímaný výhradne v spojitosti so zamestnaním a zvyšovaním pracovného výkonu, jedno z najperspektívnejších odvetví koučingu predstavuje life coaching. Koučing tak prechádza do osobnej sféry a stáva sa komplexnejším nástrojom na nastavenie a dosahovanie dlhodobých cieľov, prácu so stresom, burnout-om, stratou vnútornej motivácie, krízami rôzneho druhu a pod.

Odporucenie koucingu znamym

Spokojnosť s koučingom: celkom 85,1% klientov bolo po návšteve profesionálneho kouča s touto skúsenosťou spokojných. Keď sa klientov spýtali, ako pravdepodobné je, že koučing odporučia svojim známym či kolegom, priemerná odpoveď bola 71,4%. A keď sa klientov spýtali, aké tvrdenie najlepšie vystihuje podstatu koučingu, najviac ľudí odpovedalo, že koučing je založený na progresívnom myslení a vnútornej motivácii (50,2%).

Ak rozmýšľate nad koučingom, či už ako klient alebo kouč a zaujíma vás viac informácií, budeme radi, ak nám o tom napíšete.


Mohlo by vás zaujímať: Ako motivovať seba a iných? 3 motivačné metódy, keď chýba vnútorná motivácia


Like us or share us: