Koučing & Supervízia

Náš prístup je založený na dvoch základných prvkoch. Na začiatku pracujeme na presnom porozumení témy, s ktorou klient prichádza, čo neskôr umožňuje vytvoriť konkrétne kroky na jej úspešné zvládnutie. V našej praxi sa venujeme koučingu nasledujúcich oblastí:

 

Akademický koučing

je určený pre vás, ak ste študent a potrebujete zvládnuť prokrastináciu, stres, vyhorenie, ak chcete nájsť ďalšiu motiváciu k štúdiu, ak hľadáte spôsoby, ako zvládnuť pocity osamelosti spojené s odlúčením od rodiny, ak prechádzate krízou spojenou s ukončením štúdia na vysokej škole (quarterlife crisis) alebo ak sa rozhodujete, aké budú vaše ďalšie kroky (výber školy, povolania, krajiny vhodnej na život…).

Koučing nadania

je určený pre vás, ak ste nekonformní, hľadáte hlbší zmysel vo veciach, ktoré ostatní považujú za samozrejmé, kladiete znepokojivé otázky, neuznávate autoritu iba z titulu vlastnej autority, hľadáte inšpiráciu, veci prežívate naplno a s vášňou (alebo to tak bývalo), no zároveň máte pocit, že do tohto sveta akosi nepatríte (s čím sa môže spájať celý rad negatívnych emócií) a chcete pochopiť, čo to znamená, čo sa s tým dá spraviť a kam ísť ďalej.

 

Interkultúrny Koučing

je určený pre vás, ak pracujete v medzinárodnom tíme a potrebujete zefektívniť spoluprácu s kolegami z rozdielnych krajín, ak ste sa presťahovali z inej krajiny a neviete si zvyknúť (smútok, úzkosť, strach, alebo iné prejavy homesickness), alebo ak zvažujete odísť do zahraničia a rozmýšľate nad tým, či to povedie k naplneniu vašich dlhodobých cieľov.

Work/life balance

je určený pre vás, ak stojíte pred vážnymi profesnými rozhodnutiami, ktoré budú mať dopad na váš osobný život, alebo osobnými rozhodnutiami, ktoré budú mať dopad na váš profesný život (napríklad odchod do zahraničia), ak si chcete nastaviť svoje dlhodobé pracovné alebo osobné ciele, potrebujete upraviť svoj životný štýl alebo vyvážiť čas medzi prácou a rodinou.

 

Life Coaching

je určený pre vás, ak prechádzate náročným obdobím v osobnom živote, hľadáte spôsob, ako zvládať stres a jeho prejavy, stratu motivácie, vnímate na sebe príznaky vyhorenia (burnout syndrome), vyčerpanie, strach, úzkosť, sebakritiku, pocity depresie, prechádzate závažnou životnou zmenou (zmena životného partnera, odchod zo zamestnania…), osobnou krízou, alebo všeobecným pocitom nespokojnosti.

Kids‘ Skills Coaching

je určený pre deti a rodičov ako nástroj na zmenu problematických prejavov v správaní detí (krik, plač, ubližovanie druhým, agresívne správanie, nezhody so súrodencami), rozvoj sociálnych schopností a zvýšenie motivácie detí (napr. v škole či športe) a ako nástroj na zvládanie náročných situácii v živote dieťaťa (ako je napr. rozvod rodičov, ťažkosti v škole, šikana, sebaubližovanie, zmeny v rodine, sťahovanie, odlúčenie od priateľov).

 

Individuálna supervízia

je určená pre profesionálov z oblastí pomáhajúcich profesií (terapeuti, sociálni pracovníci, kouči), ktorí sa venujú niektorému zo súčasných terapeutických smerov (SFBT, coherence therapy, EFT, internal family systems etc.) alebo koučingu a riešia otázky spojené s ich praxou, či už vlastné prežívanie (pochybnosti o svojej práci, prílišná záťaž, stres, vyhorenie), klientmi (otázka spolupráce, vzájomného vzťahu – raportu, odporu), alebo procesom (priebeh stretnutí, kontrakt, ciele, otázky), prípadne hľadajú nové impulzy do svojej práce.

Skupinová supervízia

je určená pre pracovné kolektívy v zariadeniach ako sú poradne, občianske združenia, školy alebo škôlky, startupy, ktoré riešia otázky spojené so spoluprácou so svojimi klientmi (čo robiť inak, na čo klásť väčší dôraz, čo pridať, kde ubrať), alebo potrebujú zodpovedať otázky pracovného kolektívu (vnútorná motivácia, príjemné a podporujúce pracovné prostredie, zvládanie náročných situácií a stresu spoločnými silami, upevnenie vzťahov medzi kolegami). Skupinovú supervíziu môžeme po dohode zrealizovať priamo na vašom pracovisku.

 


Prvý krok ste už spravili: vyhľadali ste nás. So spôsobom našej práce sa môžete zoznámiť bližšie cez naše články alebo prostredníctvom nášho facebooku. Ak rozmýšľate nad tým, aký prístup je vhodný práve pre vás, napíšte nám mail s otázkou, ako môžeme pomôcť. A ak ste sa už rozhodli, radi sa s Vami stretneme cez skype alebo po dohode u Vás v práci.

 

Dĺžka stretnutia

Ako naši klienti máte možnosť rozhodnúť sa, akú dĺžku stretnutia preferujete. Základná dĺžka stretnutia je 60 minút, no stretnutie s nami môže trvať tak dlho, ako je to potrebné. Tento prístup nám umožňuje hovoriť až dovtedy, kým sa téma stretnutia nevyčerpá.

V prípade zrušenia stretnutia nás prosím kontaktujte do 24 hodín pred dohodnutým termínom, v opačnom prípade je cena za zrušenie stretnutia 20€ (500Kč).

Cena za stretnutie

Koučing:
Kids‘ skills:
Supervízia:
60€ (1500Kč) za 60 minút.
20€ (500Kč) za 60 minút.
30€ (750Kč) za 60 minút.

Pre klientov do 26 rokov je cena za koučing 20€ (500Kč) za každých 60 minút.

Po dohode poskytujeme jednu konzultáciu pre neziskový sektor a študentom bezplatne.