Koučovanie detí s rodičmi i bez (zážitkový workshop)

Ste kouč a kládli ste si niekedy otázku, či je možné využiť koučing na prácu s deťmi? Ste rodič a chceli by ste vo svojej výchove uplatniť partnerský prístup? Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako deti nadchnúť, aby chceli prekonávať prekážky a ešte sa pritom naučili niečo nové?

Praktický kurz Koučovanie detí s rodičmi i bez je určený pre koučov, psychoterapeutov, poradenských psychológov, sociálnych pracovníkov a zaangažovaných rodičov. Kurz sa zameriava na rozvoj kompetencií v koučovaní detí a detí spoločne s ich rodičmi.

Ciele kurzu

Kurz má za cieľ vysvetliť (a vyskúšať si na sebe) špecifiká koučingu s deťmi, od nadviazania prvého kontaktu, cez vytvorenie pracovnej aliancie, až po konkrétne kroky v koučingovom procese. Cieľom kurzu je dať účastníkom odpovede na nasledujúce otázky:

 • Ako si získať dieťa a nadchnúť ho pre spoluprácu v koučingu?
 • Akú úlohu zohráva v procese koučingu rodič? Chceme ho tam?
 • Dieťa nie je „malý dospelý“,  aké sú teda špecifiká koučingu s dieťaťom?
 • Nastavujeme aj s deťmi ciele, alebo to funguje nejako inak?
 • Kde majú deti svoje zdroje? Odkiaľ získavajú motiváciu? A ako s ňou pracovať?

Obsah

Kurz bude prebiehať v troch celkoch formou sebaskúsenosti v malých skupinách:

 • nadviazanie spolupráce,
 • nastavenie cieľov a kroky práce s dieťaťom,
 • práca so zdrojmi a motiváciou dieťaťa.

Vítané sú vlastné prípady, podnety a otázky, na ktorých budeme môcť pracovať.

 • Termín: 28. júla 2017
 • Čas: 12.00 – 18.00 hod.
 • Dĺžka kurzu: 6 hodín
 • Miesto konania: CETERAS – Centrum terapeutických služeb, Dvorní 756/9, Ostrava – Poruba
 • Maximálny počet účastníkov: 12
 • Cena kurzu: 2.400 Kč (cena pre študentov: 2.000 Kč)

Prihlášku na kurz nájdete na tomto odkaze (stránky CETERAS).

Info o lektorovi:  Mgr. Kamila Urban, PhD. je detská psychologička v súkromnej praxi, ktorá sa špecializuje na koučing s deťmi a ich rodičmi. Má ukončené výcviky v solution focused brief therapy, kids‘ skills coachingu a sandplayingu, absolvovala tiež početné kurzy v arteterapii. Ako výskumný pracovník pracuje na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave, kde sa venuje výskumu vývinu detského myslenia.