PhDr. Marek Urban, PhD.

Vždy som si hovoril, že ak mám byť kouč, budem takým koučom, na ktorého by som sa neváhal obrátiť aj ja sám. Čo by som k tomu ale potreboval vedieť? Určite by som o sebe chcel zistiť niektoré základné informácie, preskočím však všetko, čo o mne môžete nájsť na linkedIn a položím otázku, ktorá by ma zaujímala najviac: Aké myšlienky formujú konanie tohto človeka?

Koučing nepovažujem iba za názov profesie. Je to prístup k ľuďom, svetonázor, podľa ktorého je každý človek kompetentný nachádzať riešenia, ktoré sú vhodné priamo pre neho. Presvedčenie, že každý človek má v sebe schopnosť spoznať, čo je pre neho správne. Tak som sa ku koučingu napokon dostal i ja. Sedel som v električke a odchádzal práve z Kapucínskej, keď som otvoril Yalomove Lži na pohovce a uvedomil si, že chcem svojou prácou umožniť ľuďom nachádzať svoju vlastnú cestu. Nástroje ako solution focused brief therapy a coherence therapy a samotný koučing začali prichádzať v zápätí.

VZDELANIE (ČR, CH, VB, SR)

Vo svojej akademickej praxi som stál vždy rozkročený medzi psychologickým výskumom a filozofiou. Na jednej strane ma fascinovali niektoré filozofické smery 20. storočia (napríklad dôraz na rozširovanie skúsenosti, rast a zmenu vo filozofii Johna Deweyho a mnohé iné, ovplyvnili ma napríklad #Foucault, #Wittgenstein, #Barthes, #Shusterman, #Moscovici či #Harré).

Na druhej strane som sa vo svojom výskume zaoberal príbehmi, ktoré boli kľúčové pre rôzne skupiny ľudí. Ukazovalo sa, že každé spoločenstvo rozumie pod tými istými slovami niečo málo odlišné. A mňa zaujímalo, ako sa tieto odlišnosti premietajú do identity jednotlivých členov. Skrátka: ako predstavy o svete, ktoré prevládajú v skupine, ovplyvňujú to, kým som? A čo s tým spravím?

Momentálne stále pôsobím ako vedec na Slovenskej akadémii vied a venujem sa sociálnej psychológii, médiám a filmu.

Výcviky (ČR, BE, IS, SR, VB)

Prvý výcvik mal za úlohu zodpovedať moju otázku, ako spolu môžu nadviazať dialóg jednotlivci, ktorí pochádzajú z odlišného prostredia a dohodnúť sa – začal som sa venovať facilitácii a vedeniu skupín (Island). Nasledovali dva rozsiahle leadership programy (Slovensko), miesto PR & Media manažéra a ročný výcvik v koučingu (Česko). Moje profesné záujmy môžete nájsť opäť na linkedIn; v súčasnosti sa venujem predovšetkým koherenčnej terapii, no môj prístup je integratívny.

Ak by ste mi chceli položiť otázky, ktoré mi v tomto texte nenapadlo zodpovedať, alebo si so mnou dohodnúť stretnutie, nájdete ma na tejto mailovej adrese a telefónnom čísle.