PhDr. Marek Urban, PhD.

Vždy som si hovoril, že ak mám byť kouč, budem takým koučom, na ktorého by som sa neváhal obrátiť aj ja sám. Čo by som k tomu ale potreboval vedieť? Určite by som o sebe chcel zistiť niektoré základné informácie, preskočím však všetko, čo o mne môžete nájsť na linkedIn a položím otázku, ktorá by ma zaujímala najviac: Z akých myšlienok, skúseností, praxe, vychádza tento človek vo svojej práci?

Koučing nepovažujem iba za názov profesie. Je to prístup k ľuďom, podľa ktorého je každý človek kompetentný nachádzať riešenia, ktoré sú vhodné priamo pre neho. Presvedčenie, že každý človek má v sebe schopnosť spoznať, čo je pre neho správne. Tak som sa ku koučingu napokon dostal i ja. Zarezonovala so mnou jedna pasáž z Yalomových Lží na pohovce a povedal som si, že môžem svojou prácou umožniť ľuďom nachádzať svoju vlastnú cestu. Nástroje ako koučing, solution focused brief therapy, coherence therapy a postupne i supervízia, začali prichádzať vzápätí.

VZDELANIE (ČR, CH, VB, SR)

Vo svojej akademickej praxi som stál vždy rozkročený medzi psychologickým výskumom a filozofiou. Na jednej strane ma ovplyvnili niektoré filozofické smery 20. storočia (napríklad dôraz na rozširovanie skúsenosti, rast a zmenu vo filozofii Johna Deweyho, interakcia jednotlivca a spoločnosti u Michela Foucaulta, neistota u Ludwiga Wittgensteina, prežívanie krásy u Rolanda Barthesa, vytváranie predstáv o svete u Sergea Moscoviciho či vplyv reči na naše myslenie u Roma Harrého).

Vo svojom výskume sa zaoberám príbehmi a konceptami, ktoré sú kľúčové pre rôzne skupiny ľudí. Ukazuje sa, že každé spoločenstvo rozumie pod tými istými slovami niečo málo odlišné. A mňa zaujíma, ako sa tieto odlišnosti premietajú do identity jednotlivých členov. Skrátka: ako moje predstavy o svete ovplyvňujú to, kým som? A čo s tým spravím? O problematike som napísal knihu .

Momentálne pôsobím ako vysokoškolský pedagóg a vedec, venujem sa výskumu rozvíjania nadania a kreativity a tiež tomu, ako nás naše skúsenosti s médiami či umením ovplyvňujú pri stávaní sa samými sebou.

VÝCVIKY A PRAX (ČR, BE, IS, SR, VB, stredná Amerika)

V roku 2010 som ešte ako študent na britskej University of South Wales absolvoval výcvik vo facilitácii. Nasledovali dva rozsiahle medzinárodné leadership programy, pracovná pozícia PR & Media manažéra a neskôr ročný výcvik v integratívnom koučingu v Českej republike. Ako kouč som úplne na začiatku získaval skúsenosti vo Švajčiarsku, ktoré ma do veľkej miery priviedlo k akademickému koučingu, potrebe stanovovať si vlastné ciele, pracovať s prokrastináciou a vyhorením a to nielen u študentov, ale i ich pedagógov.

O niečo neskôr som absolvoval tréning v koherenčnej terapii vo Veľkej Británii, postmodernom terapeutickom smere, ktorý umožňuje rýchlo preniknúť k príčine vecí — a je to vlastne jeden z dôvodov, prečo je koučing u nás postavený na dvoch stavebných kameňoch — porozumení a až nasledovnému vytváraniu budúcich krokov.

Najrozsiahlejšie skúsenosti zo zahraničia som si odniesol predovšetkým prácou s mladými profesionálmi v strednej Amerike (Kostarika a Nikaragua). Tá ma priviedla k interkulturálnemu koučingu, k tomu, ako nás naše kultúrne pozadie ovplyvňuje pri práci v medzinárodných tímoch, čomu v takýchto situáciach čelíme a čo potrebujeme.

Po ôsmych rokoch praxe som napokon absolvoval supervízny výcvik s britskou terapeutkou, supervízorkou a MCC koučkou Sandrou Wilson Diploma in Coaching Supervision a začal som sa venovať rozvíjaniu profesionálnej identity a praktických schopností u začínajúcich profesionálov (kto som a čo robím vo svojej pracovnej roli, čo potrebujem, aby som to mohol robiť lepšie, kam chcem smerovať…).

Ak by ste mi chceli položiť otázky, ktoré mi v tomto texte nenapadlo zodpovedať, nájdete ma na tejto mailovej adrese a telefónnom čísle. Budem rád, ak ma oslovíte kedykoľvek, keď budete mať pocit, že náš spoločný rozhovor môže mať zmysel.