Dobrovoľníctvo: koučing & mentoring

Povedzte nám svoj príbeh | Pre jednotlivcov

Podľa našej filozofie by peniaze nemali stáť v ceste, keď sa rozhodneme pohnúť vpred, hľadať alebo rozvíjať svoj potenciál, zmeniť alebo opustiť neperspektívne zamestnanie, vysokú školu, alebo začať budovať svoje vlastné podnikanie. Veríme v potenciál koučingu odhaľovať vnútornú motiváciu a považujeme za dôležité, aby mal každý rovnakú príležitosť pri realizácii svojich vlastných plánov. Preto ak ste študenti, začínajúci podnikatelia, alebo pracujete v neziskovom sektore a máte pocit, že prešľapujete na mieste, radi vám po dohode poskytneme jedno stretnutie zdarma.

Jediné, čo k tomu potrebujeme, je poznať váš príbeh, dohodnúť si cieľ a pustiť sa do práce.

Zlepšime podmienky na Slovensku a v Českej republike | Pre organizácie

Radi sa zapojíme do projektov, v ktorých budeme môcť využiť naše profesionálne skúsenosti a pokúsime sa tak zmeniť podmienky v spoločnosti, ktorá nás obklopuje. Ako kouči sa často stretávame s problematikou spoločenského tlaku či predsudkov a z nich vyplývajúceho rozporu medzi tým, čo chceme dosiahnuť ako jednotlivci a tým, čo odo nás očakáva naše sociálne okolie (ako ženy musíme niečo iné ako muži, iné očakávania máme spojené s rôznymi povolaniami, vierou, sexuálnou orientáciou a pod.). Príklady tém, ktorým sa venujeme ako kouči, nájdete na týchto stránkach a príklady kurzov a workshopov zas tu.

Ako vedci máme rozsiahle výskumné i pedagogické skúsenosti so situáciou v našom školstve. Venujeme sa (kvalitatívnej i kvantitatívnej) analýze vzdelávania na všetkých stupňoch (napríklad na tejto stránke publikovaná štúdia o autoregulovanom učení), venujeme sa tiež alternatívam ku klasickým metódam vyučovania (založených najmä na princípoch demokratického vzdelávania, vnútornej motivácii a autoregulácii). Uvedomujeme si, že súčasná situácia nenapĺňa prirodzenú potrebu človeka rásť a rozvíjať sa.

Radi hľadáme, rozširujeme svoje skúsenosti či objavujeme nové možnosti. Preto, ak by naša spolupráca mohla byť prínosom, radi sa s vami stretneme osobne a preberieme to.