Koučing & Konzultácie

Náš prístup je založený na dvoch základných prvkoch. Na začiatku pracujeme na získaní vhľadu, teda čo najpresnejšom porozumení témy, čo neskôr umožňuje vytvoriť konkrétne kroky na jej úspešné zvládnutie. Od samotnej témy potom závisí, či zvolíme formu koučingu alebo konzultácie:

 

Koučing

je určený pre vás, ak hľadáte spôsoby, ako zlepšiť efektivitu riadenia jednotlivcov alebo tímov vo svojom zamestnaní, potrebujete motivovať seba alebo iných, stojíte pred vážnymi rozhodnutiami a potrebujete odpovede (pracovné otázky, podnikanie, vzťahy a výchova, odchod do zahraničia…), chcete si nastaviť svoje dlhodobé pracovné alebo osobné ciele, potrebujete upraviť svoj životný štýl alebo zlepšiť work/life balance.

Psychologické konzultácie

sú určené pre vás, ak prechádzate náročným obdobím v osobnom živote, hľadáte spôsob, ako zvládať stres a jeho prejavy, vnímate na sebe príznaky vyhorenia (burnout syndrome), potrebujete zvládnuť prokrastináciu, zažívate stratu motivácie, vyčerpanie, strach, úzkosť, pocity depresie, prechádzate závažnou životnou zmenou (skončenie vysokej školy, zmena životného partnera, odchod zo zamestnania…), osobnou krízou, alebo všeobecným pocitom nespokojnosti.

 

Kids‘ Skills Coaching

je určený pre deti a rodičov ako nástroj na zmenu problematických prejavov v správaní detí (krik, plač, ubližovanie druhým, agresívne správanie, nezhody medzi súrodencami), rozvoj sociálnych schopností a zvýšenie motivácie detí (napr. v škole).

Sandplaying

je určený pre deti od 3 rokov ako nástroj na zvládanie náročných situácii v živote dieťaťa (ako je napr. rozvod rodičov, ťažkosti v škôlke či škole, šikana, pocikávanie, sebaubližovanie, ťažkosti pri zvládaní zmien v rodine, sťahovanie, odlúčenie od rodičov či priateľov).

 


Prvý krok ste už spravili: vyhľadali ste nás. Ak ešte váhate, či už nastal čas na stretnutie a rozmýšľate, kam ďalej, skúste nám napísať mail s otázkou, ako môžeme pomôcť, zoznámte sa s nami cez naše články alebo sledujte náš facebook. Ak ste sa už rozhodli, radi sa s Vami stretneme osobne alebo cez skype.

 

Dĺžka stretnutia

Ako naši klienti máte možnosť rozhodnúť sa, akú dĺžku stretnutia preferujete. Základná dĺžka stretnutia je 60 minút, avšak stretnutia s nami môžu trvať tak dlho, ako je to potrebné. Tento prístup nám umožňuje hovoriť až dovtedy, kým sa téma stretnutia sama nevyčerpá.

V prípade zrušenia stretnutia nás prosím kontaktujte do 24 hodín pred dohodnutým termínom, v opačnom prípade je cenou za zrušenie stretnutia 20€.

Cena za stretnutie

Koučing:
Konzultácia:
Kids‘ skills:
Sandplaying:
60€ za 60 minút.
30€ za 60 minút.
20€ za 60 minút.
20€ za 60 minút.

Pre klientov do 26 rokov je cena za koučing i konzultáciu 10€ za každých 30 minút.

V stredy dopoludnia poskytujeme po dohode konzultácie pre neziskový sektor a študentom bezplatne.