Tri knihy o koučingu

Tri knihy o (ne)koučingu, ktoré treba čítať

Keď sa niekde hovorí o literatúre spojenej s koučovaním, je veľmi pravdepodobné, že sa stretnete s autormi ako Timothy Gallwey či John Whitmore. Iba málokedy však narazíte na literatúru, ktorá by presahovala, alebo dokonca rozširovala hranice koučingu ako takého. Tieto tri knihy považujem za základný balíček, ak sa chcete o koučingu dozvedieť niečo navyše.

Magdalena Vokáčová: Zakázaná učebnice koučování

Magdalena Vokáčová: Zakázaná učebnice koučování

I. Zakázaná učebnice koučování českej koučky Magdaleny Vokáčovej je v našich končinách nevídanou prácou (a to napriek názvu, ktorý neveští nič dobré) – rozhodne ju však neodporúčam vnímať ako učebnicu v zabehnutom slova zmysle. Hoci v nej sú popísané niektoré z techník (a je veľmi osviežujúce, ako autorka pracuje s expresívnymi terapiami), na začiatku praxe by som sa na ne príliš spoľahnúť nemohol.

Táto knižka však má v sebe niečo omnoho silnejšie (a podľa môjho názoru pre koučing podstatnejšie): autentický záujem, vytváranie vzťahu, odvahu prekračovať hranice, nechuť uspokojiť sa s „tabuľkovými“ definíciami, hravosť. Práve toto sú atribúty, ktoré sa naučiť z učebnice veľmi nedajú a čitatelia, ktorí by chceli zaručené návody, budú sklamaní. Práve preto túto knihu odporúčam vždy, keď sa chce klient bližšie oboznámiť s tým, ako „má“ koučing vyzerať.

Steve De Shazer - Ivonne Dolan: Zázračná otázka

Steve De Shazer – Ivonne Dolan: Zázračná otázka

II. Názov druhej knižky Zázračná otázka opäť vzbudzuje pozornosť – nie, skutočne nejde o ezoteriku – v tomto prípade sa iba vydavateľstvo pokúsilo o komerčne „zaujímavý“ preklad (ehm).

Otázka na zázrak je ale súčasťou solution focused brief therapy, teda krátkej terapie zameranej na riešenie, ktorej sa v našom prostredí príliš mnoho ľudí nevenuje, a to napriek viac než perspektívnym výsledkom v riešení vnútorných i medziľudských konfliktov.

SFBT sa podobne ako koučing zameriava na konštruovanie budúcnosti a hľadanie riešení (nejde teda o bolestivé analyzovanie minulých tráum) – navyše obohacuje svet koučovania o filozofiu ukotvenú v diele Ludwiga Wittgensteina. V každom prípade ide o knihu, ktorá vám úplne zmení pohľad na psychoterapiu – a definitívne rozšíri pohľad na koučing.

David Rock: Leadership s klidnou myslí

David Rock: Leadership s klidnou myslí

III. To, čo Steve de Shazer v predošlej knižke vysvetľuje filozoficky, to David Rock vo svojom Leadershipe s klidnou myslí vysvetľuje pomocou fyziológie mozgu.

Kniha uspokojí dva typy čitateľov – manažérov, ktorí chcú viesť svoje tímy k samostatnosti (ak poznáte metódu GROW, tak David Rock ponúka niečo podobné) – a čitateľov, ktorí hľadajú vysvetlenie otázky: „Prečo sa nedokážem zmeniť, hoci veľmi chcem?“

Hoci je teória neuroplasticity šlágrom už viac ako desaťročie, David Rock ju aplikuje na pole riešenia vnútorných konfliktov a jeho teória tak ponúka naozaj komplexný pohľad na to, čo sa v našom mozgu deje, keď sa snažíme zbaviť nefunkčných vzorcov správania.

Uvedený výber kníh je skutočne iba malou ochutnávkou toho, ako sa dá ku koučingu pristupovať inak. Považujem však za veľmi dôležité, aby z koučingu vyrástlo otvorené a flexibilné odvetvie, ktoré bude kreatívne využívať rôzne koncepty, postupy či metódy..


Mohlo by vás zaujímať: Tri knihy, ktoré vám umožnia rozhodnúť sa, či je koučing pre vás


Like us or share us: