Hľadanie témy koučingu

Hľadanie témy koučingu: „čo“ vlastne chcem zmeniť?

Stáva sa nám, že sa ocitáme v nekonečnom prúde rôznych životných udalostí, do ktorých sme sa kedysi vrhli, netušiac, že práve ony sa stanú našim životným príbehom. Ponorili sme sa do nich a nechávame sa nimi viesť, až kým si v jednom okamihu nepoložíme otázku: „Je toto naozaj to, čo som chcel? Je toto naozaj to, čo som chcela?“ Continue reading

Odísť do zahraničia?

Odísť do zahraničia, alebo zostať na Slovensku?

Vo svojej praxi sa často stretávame s klientmi, ktorí stoja na prahu rozhodnutia: „Odísť do zahraničia, či zostať na Slovensku?“ Toto rozhodovanie nie je zas až tak jednoduché, ako to často navonok pôsobí. Svoju úlohu zohrávajú sociálne väzby, rodina, priatelia, ale – a to je možno najväčším paradoxom – i úprimný záujem o rast svojej rodnej krajiny. Continue reading