Mgr. Kamila Urban, PhD.

Popri diagnostickej praxi s deťmi som sa čoraz častejšie začala stretávať s ich rodičmi. Či už išlo o zajakávanie sa, pocikávanie, vzdor či neposlušnosť, prišla som na to, že sa nedá pracovať iba s deťmi samotnými, ale musíme pracovať s celou rodinou ako systémom, ktorý sa navzájom ovplyvňuje. S rodičmi som začala hľadať ich jedinečný spôsob výchovy, ktorý funguje práve na ich deti, riadiac sa heslom: rodič vedie dieťa k samostatnosti tak, aby si ono samé bolo vedomé zodpovednosti za svoje činy.

Svoju klinickú prax som nadobudla ako detská psychologička v Inštitúte detskej reči, kde som sa venovala diagnostike a kognitívnej stimulácii detí s rečovými ťažkosťami. Ako psychologička si často uvedomujem nedostatky v rozvíjaní potenciálu detí v materských školách, ako i nepripravenosť pedagógov a pedagogičiek na deti s odlišnosťami vo vývine. Preto som sa danej problematike rozhodla venovať i výskumne a doktorát som získala na Ústave výskumu sociálnej komunikácie na Slovenskej akadémii vied, kde pracujem i naďalej ako vedecký pracovník.

V rámci skupinových programov som pracovala s deťmi v klinickom zariadení Alma centrum pre zdravý vývin. Hoci som sa primárne zameriavala na problematiku vzťahovej väzby – najmä ťažkostiam v oblasti osamostatňovania sa detí a tiež psychosomatickým ťažkostiam – postupne s narastajúcimi skúsenosťami i vzdelaním som prechádzala na vedenie kurzov, ktoré rozvíjali potenciál detí.

Napokon, svoje skúsenosti z výcvikov v solution focused brief therapy, expresívnych terapiách a sandplayingu uplatňujem pri dramaterapeutickej a arteterapeutickej práci s detskými a dospelými obeťami domáceho násilia v OZ Pomoc ohrozeným deťom – Centrum nádej.

Vo svojej koučingovej praxi využívam predovšetkým prístup fínskeho terapeuta Bena Furmana kids‘ skills coaching a pracujem s rodičmi a deťmi, ktorí prekonávajú náročné obdobia či životné zmeny (rozvod, osamostatňovanie, šikana, ťažkosti v škole či škôlke..). Ak by ste mali záujem o stretnutie so mnou, kontaktujte ma prosím na mojej mailovej adrese či telefónnom čísle.