knihy a koučing

Tri knihy, ktoré vám umožnia rozhodnúť sa, či je koučing pre vás

V našom minulom článku o knižkách sme písali o knihách, ktoré neboli priamo o koučingu a napriek tomu o koučingu vypovedali čosi navyše. V tomto článku budeme písať o knižkách, ktoré opäť nie sú o samotnom koučingu – obsahujú však niečo, čo je pre koučing to najpodstatnejšie. Umožňujú svojim čitateľom na vlastnej koži zažiť, aké to je, keď sa rozhodnete pohnúť vpred.

Irvin D. Yalom_Lži na pohovce

Irvin D. Yalom: Lži na pohovce

 I. Americký psychoterapeut Irvin D. Yalom je v Česku a na Slovensku pomerne známy svojou rozsiahlou románovou tvorbou, v ktorej sa venuje predovšetkým rôznym životným témam. Yalom je terapeut, ktorý vo svojej praxi prešiel rozsiahlym názorovým vývojom a vo svojich knihách prezentuje vždy otvorený postoj voči rôznym pre terapeutov „kontroverzným“ témam.

Kniha Lži na pohovce je potom románovým spracovaním otázok, ktoré Yalom sám ako terapeut riešil – a nevedel si na ne úplne jednoznačne odpovedať – ústrednou témou je napríklad otázka, či môže klient z terapie niečo získať napriek tomu, že nehovorí tak úplne všetko.

Zápletka knihy je vystavaná ako detektívka, avšak v kontexte tohto článku je dôležitejšie, že kniha do veľkej miery presne a otvorene odhaľuje zákulisie terapeutického procesu – to, čo sa odohráva na strane klienta – a to, čo sa odohráva na strane terapeuta. Treba samozrejme myslieť na to, že Yalom nie je kouč a terapia v jeho podaní sa venuje predovšetkým minulosti (v koučingu sa pohybujeme v prítomnosti a budúcnosti). Napriek tomu sú Lži na pohovce knihou, ktorá necháva svojho čitateľa zažiť, aké to je, cieľavedome na sebe pracovať, meniť sa a rásť.

Torey L. Hayden: Spratek

Torey L. Hayden: Spratek

II. Terapeutka a špeciálna pedagogička Torey L. Hayden nás oboch výrazne ovplyvnila svojim prístupom zhodne ku svojim detským i dospelým klientom – v prípade svojej knihy Spratek k nadanej šesťročnej Sheile, ktorú sama učila v triede pre deti s poruchami správania.

Opäť ide o knihu, ktorá nie je o koučingu (a v tomto prípade ani o terapii), ide však tiež zároveň o knihu, ktorá ukazuje potenciál partnerského vzťahu medzi učiteľom koučom a jeho klientom. Vďaka dôvere a „spojenectvu“, ktoré medzi Torey a Sheilou vzniklo, spolu  dokázali prekonať veľmi výrazné Sheiline traumatické skúsenosti z rodiny a sústrediť sa na objavovanie jej nadania.

Spratek je teda v kontexte tohto článku dôležitý predovšetkým silou partnerstva, ktoré môže čitateľ zažiť, keď sa do knižky začíta. Podobné partnerstvo je potom základom každého koučingu (ale i terapie a v našom ideálnom svete i vzdelávacieho procesu v škole).

Eva Reichelová: Na chvíľu Freudom

Eva Reichelová: Na chvíľu Freudom

 III. Knižka Na chvíľu Freudom s podtitulom Filiálna terapia slovenskej terapeutky Evy Reichelovej je určená pre rodičov detí v rozmedzí troch – štyroch až desiatich rokov. Jej základným cieľom je predstaviť rodičom niekoľko základných zásad terapie hrou, ktorá dieťaťu umožňuje zbaviť sa (potlačených) negatívnych emócií – napríklad hnevu či strachu – a lepšie tak zvládať krízové situácie (rozvod, šikana, osamostňovanie…).

Opäť teda nejde o koučing, napriek tomu však považujeme túto (útlu) knižku za veľmi dôležitú pre našu prax. V našom článku o koučingu vo výchove sme sa venovali práve tomu, že koučing umožňuje rodičom  pochopiť motivácie svojho dieťaťa a otvára im tak možnosť zmeny (napr. „negatívneho“ správania dieťaťa).

Zhodne s koučingom i postupy, ktoré Eva Reichelová v Na chvíľu Freudom popisuje, vedú k porozumeniu svojho dieťaťa na viacerých rovinách. Pri hre, ako je popísaná v tejto knižke, dokážete veľmi intenzívne prežívať emócie svojho dieťaťa, stanete sa súčasťou jeho sveta a budete môcť porozumieť, čo sa vo vašom dieťati odohráva.

Podobne ako predošlé dve knižky teda i táto umožňuje zažiť niektorý z aspektov koučingového procesu – či už je to radosť zo zmeny, rastu, možností „spojenectva“ medzi koučom a klientom, či porozumenia motivácii nielen svojich detí. Knižky teda nie sú o koučingu, sú však napísané tak, že v každej z nich môžete kúsok koučingu skúsiť…


Mohlo by vás zaujímať: Tri knihy o (ne)koučingu, ktoré treba čítať


Like us or share us: