50 Shrinks by Sebastian Zimmerman

Esencia psychoterapie: kniha 50 Shrinks od Sebastiana Zimmermana

„Je to, akoby psychoanalytik žil nielen svoj vlastný život, ale tiež životy bezpočtu iných ľudí. Tak si myslím, že som so smrťou ujednal dohodu; podvádzam. Žijem viac ako jeden život.“  Martin Bergmann

Francúzsky filozof Roland Barthes hovorí vo svojej knihe Světlá komora punctum, niečom, čo nás pri zahľadení sa na fotografiu zasahuje, vyvoláva v nás silnú odozvu. „Neboť punctum, to je také bodnutí, malá trhlina, malá skvrna, malý řez – a znamená též hod kostkou. Punctum nějakého snímku, toť ona náhoda, která mne v něm zasahuje (zasazuje mi rány, probodává mne).“

Punctum nemá každá fotografia, pretože nie každá fotografia sa nás môže niečím dotknúť. A tiež nie vždy sa nám chce na fotografie pozerať tak, aby sme sa nimi nechali zasiahnuť. Kniha 50 Shrinks je však knihou fotografií, ktoré ma zasiahli – a ktoré považujem v kontexte psychoterapie za niečo celkom výnimočné.

Zbežný popis – fotografie psychoterapeutov, v tomto prípade psychoanalytikov, vo svojich kanceláriách v New Yorku – iba málo vypovedá o miere intimity, ktorú táto kniha zobrazuje. Fotografie sa vyslovene vpíjajú do svojho čitateľa, pričom ho konfrontujú s osobnosťou toho ktorého psychoterapeuta, jeho jedinečnosťou a prístupom ku svojim klientom. „Unikátne stretnutie s analytikom – v tejto kancelárii, na tomto gauči, s týmito snami, touto bolesťou a týmto potešením – je zakúsením pádu,“ hovorí Jamieson Webster na fotografii nižšie.

Každá fotografia sa odlišuje od ostatných v snahe porozumieť každému zo zobrazených terapeutov, každá zachytáva priestor i jeho obyvateľa inak. „Spomínam si na to, ako som zabudol na schôdzku s mužom, ktorého slová ma boleli ako bitka opaskom jeho otca, keď mi rozprával o tom, ako ho moje zlyhania ako terapeuta zraňovali.“ Text sa prelína s fotografiou, zdôrazňuje vnímavý pohľad, napätý výraz, stiahnuté kútiky úst Richarda M. Berlina, pôvodcu týchto slov.

Príbehy každého z terapeutov sa tak doplňujú s jednotlivými fotografiami. Niektoré sú odťažité a podané s neosobnou formálnosťou. A niektoré odzrkadľujú živý záujem, hoci vypovedajú o niečom celkom všeobecnom. „Biologický pôrod ľudského dieťaťa a psychologické zrodenie ľudskej bytosti sa neodohrávajú v rovnakej chvíli. Ten prvý je dramatickou, pozorovateľnou a jasne ohraničenou udalosťou; ten druhý iba pomaly sa odvíjajúcim vnútorným procesom.“

Niektoré fotografie tak odzrkadľujú prísnosť, niektoré hravosť, niektoré sú dramatické, niektoré sú plné smútku či hľadania. Každý terapeut si so sebou nesie svoju vlastnú, špecifickú náladu či emóciu.

Kniha 50 Shrinks tak otvára možnosť nachádzať hranice svojho vlastného Self, svojho vlastného prístupu ku klientom, svojmu okoliu, rodine, priateľom… Fotografie svojou intimitou idú hlboko do každého z portrétovaných a čitateľ tak môže doslova fyzicky a vo svojom vlastnom tele zakúsiť, čo to znamená byť niekým iným. To nemusí byť priamo príjemná skúsenosť – samozrejme – v každom prípade je to však skúsenosť, ktorá obohacuje a rozširuje.


Mohlo by vás zaujímať: Tri knihy, ktoré vám umožnia rozhodnúť sa, či je koučing pre vás


Like us or share us: